Helikálne výstuže

Je technológia ktorá rieši problémy týkajúce sa statiky konštrukcií ako v oblasti pozemných stavieb (murovaných alebo betónových), tak aj stavieb dopravných (mosty) dodatočným vlepením výstuže do kombinácie drážok a vrtov.

Aby sa dosiahlo spolupôsobenia dodatočnej výstuže zo stávajúcou, často narušenou konštrukciou, je nutné použiť túto špeciálnu technológiu, ktorá nám tieto vlastnosti zaručí. Špeciálny vysokopevnostný tmel na báze polymercementu a nerezová austentická výstuž v tvare šrobovice (Hi-Fin profil) nám tieto požiadavky splňujú. Princípom tejto technológie je vlepenie nehrdzavejúcej oceľovej výstuže do konštrukcie pomocou tmelu do drážok a vrtov, tým nám tato technológia zaistí zosilnenie pôvodnej konštrukcie. Systém je schopný zviazať murivo do jedného celku a vytvoriť v konštrukcii vystužený nosník, ktorý výrazne zvyšuje stabilitu a únosnosť.

Touto metódou je možné vystužiť konštrukciu ako celok, tak sa dá fixovať aj stávajúci stav a umožňuje nám aj takzvané zošívanie narušenej konštrukcie (lokálne vystuženie). Subtílnosť tejto technológie nám zaručuje čo najmenší zásah už do tak narušenej konštrukcie.