Chemické kotvenie

Pri spájaní konštrukcií v stavebníctve sa používajú chemické kotviace lepidlá. Ide o jedno - alebo dvojzložkové materiály, prevažne bez obsahu rozpúšťadiel, pričom dominantná pozícia na trhu patrí dvojzložkovým chemickým kotviacim lepidlám. Dvojzložkové kotviace materiály sú na rôznych chemických bázach, ako sú polyesterové, vinylesterové a epoxidové živice, alebo na báze akrylátových a hybridných systémov. Z týchto technológií má každá svoje výhody a špecifické vlastnosti ich predurčujú na konkrétne aplikácie.

Dôvody prečo používať chemické kotvenie:

  • dodatočné vlepovanie výstuže
  • upevňovanie oceľových konštrukcií a profilov
  • kotvenie prístreškov, zábradlia konzol, fasád, drevených konštrukcií
  • kotvenie strojov a výrobných liniek