Rezanie železobetónu technológiou diamantových kotúčov chladených vodou!

Intro obrázok: